Vodoměrná soustava

Vodovodní přípojka obsahuje vždy vodoměrnou soustavu. Ve směru přítoku vody obsahuje vodoměrná soustava tyto prvky: kulový ventil . Součástí vodoměrné sestavy je minimálně: uzávěr před . SMĚR PROUDĚNÍ MÉDIA přípojný závit vodoměrné soupravy. Bývá osazen do vodoměrné soustavy.

Vodoměrná souprava (ilustrační obrázek):. Hodnoty, které vodoměr naměří se . U nepodsklepených objektů musí být vodoměrná sestava umístěna ve vodoměrné šachtě těsně za hranicí pozemku. Od které firmy si koupíte jednotlivé . STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského příspěvková organizace.

Páteřní škola Ústeckého kraje. Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 14.

Bytové i komerční objekty jsou na vstupu vody do domu vybaveny vodoměrnou soustavou , která standardně obsahuje dva uzávěry, zpětnou klapku, filtr hrubých. Složení sestavy: Nerezový držák, kulový. Pokud nelze umístit vodoměrnou soustavu do budovy, navrhují se vodoměrné šachty.

Slouží tedy k uložení vodoměrné soustavy. K vodoměrné soustavě je povinnost umožnění přístupu 1x ročně pracovníka VAK Nymburk. Zejména vysvětlit majetko-právní vztahy v případě přípojky, vodoměrné šachty, vodoměrné sestavy a vodoměru. Uvést a vysvětlit možnosti přezkoušení . Materiály pro výstavbu a opravy inženýrských sítí, kanalizace, vodovody, plyn. Každý vodoměr ja umístěn v tzv.

Udělejte si přehled o cenách, přečtěte si . Povinností odběratele je dodržet podmínky umístění vodoměru stanovené. ZÁVITOVÁ SPOJKA ČEPOVÁ K 284. Výhodou je zaručená kvalita a snadná montáž. Soustava norem ve vodním hospodářství.

Potrubí bude napojeno na vodoměrnou soustavu nerozebratelným spojem ( spojka ISO). Plastové vodoměrné šachty jsou určeny k rychlé a stavebně nenáročné výstavbě vodovodních přípojek.

Osazují se do připravené jámy na základovou šoupátko . Cenová nabídka fy Česká voda – Czech Water a. Hlavní vodoměr je umístěn uvnitř objektu v rámci vodoměrné soustavy. Sestava pro měření spotřeby studené nebo teplé úžitkové vody. Technické požadavky na umístění vodoměrů a vodovodní přípojky k vodovodnímu řadu obce Veselé.

Rozdělovač, kulové kohouty, mezikusy pro vodoměry, zpětné ventily integrované v kulových . SEPP-Aqua-Plus Instalační sestavy pro vodoměry, na přívodu ventil se šikmým sedlem, na vývodu. Dobrý den, budu potřebovat odstranit závady na vodoměrné soustavě (silná koroze), aby mohl PVK (Pražské vodovody a kanalizace) vyměnit vodoměr. V– Tabulka – technické parametry závitových vodoměrů.