Účinnost kondenzačního kotle

Kdybychom však počítali účinnost kondenzačního kotle ze spalného tepla, dojdeme korektním fyzikálním postupem na hodnotu maximálně 97 . Kondenzační kotel je navržen záměrně pro kondenzační provoz, . Vliv teploty zpětné vody na účinnost kotle je u kondenzačních kotlů dominantní. Projektant může zajistit nejnižší teplotu zpětné vody několika . Pro srovnání uvádíme maximálně objektivní účinnosti typů kotlů.

Jaké jsou s kondenzačním kotlem praktické zkušenosti? V praxi je pochopitelně účinnost kondenzačního kotle nižší, místo navíc získáme . Proto účinnost současných kotlů musí ležet pod hranicí 1. Aby se mohlo provést porovnání konvenčních a kondenzačních kotlů , stanovuje . Srovnejme spotřebu plynu ve stejných odběrných místech, které vytápějí odlišnými technologiemi. Princip kondenzačního kotle někdy dosahuje účinnosti až 110 . Teplota spalin se pohybuje v rozmezí od až do 1°C.

Proti korozi musí být odolné také kondenzační kotle , na ohrožených. Stanovení účinnosti kotle , či kamen zdaleka není jednoduchou záležitostí. Kondenzaci a tedy účinnost kotle můžeme ještě zlepšit některými opatřeními.

Pokud zabezpečíme ve spolupráci s vytápěcím systémem co . Topení plynem se tak stává efektivnějším a ekologičtějším. Proto není třeba se pozastavovat ani nad tím, že takzvané kondenzační kotle mají do vínku danou účinnost až 1. U kondenzačních kotlů je tomu právě opačně. S klesajícím výkonem, třeba po zateplení domu, stoupá účinnost , neboť spaliny protékají výměníkem pomaleji. Aby mohly být srovnány konvenční a kondenzační kotle, stanovuje se účinnost kondenzačních kotlů ve vztahu k výhřevnosti.

Váš nový kondenzační kotel bude účinnější než konvenční a můžete ušetřit až . Kdybychom počítali účinnost kondenzačního kotle ze spalného tepla, dojdeme fyzikálním postupem na účinnost maximálně 9. Rozdíl mezi klasickým a kondenzačním kotlem je hlavně ve vyšší účinnosti kondenzačního plynového kotle, a to až o (TZBinfo). Sezónní účinnost by měla představovat věrohodný. Závislost účinnosti kotle na vychlazení spalin a přebytku vzduchu. Pro výpočet účinnosti kondenzačního kotle se vychází z výhřevnosti zemního plynu.

Logicky padá volba na kotle s nejvyšší možnou účinností – kondenzační kotle.

Spořit znamená šetřit náklady na vytápění a přípravu TUV . Díky této technologii dosahují účinnosti až 1. Vytápění plynem je čisté a při dodržení určitých pravidel i bezpečné. Zvýšení komfortu a účinnosti vytápění, snížení hodnot obsahu škodlivin a spotřeby energie přináší kondenzační plynové kotle. Moderní kotle mají dobrou regulaci a nízkou spotřebu. Co se však opravdu skrývá za kondenzačními kotli značky Junkers? Jak pracuje kondenzační kotel ? Spalováním zemního plynu (CH4) nebo propanu (C3H8) vzniká hořením vodíku (H2), který je.

Pro pochopení toho, proč kondenzační kotle mohou dosahovat účinnosti vyšší než 1 , je důležitou veličinou výhřevnost dodávaného plynu. Uváděná účinnost standardního kotle ( ) je vztažena ke spalnému teplu, kdežto účinnost kondenzačního kotle uvádíte ve vztahu k výhřevnosti. Technika kondenzačních kotlů BAXI umožňuje daleko větší využití paliva než je tomu u. BAXI dosáhne průměrné účinnosti až 10 (dle nové ERP ). Normovaný stupeň využití a výpočet účinnosti kondenzačního kotle.

Schéma zapojení kondenzačního kotle a jednoho spotřebitelského okruhu. Co je to kondenzační kotel ? V čem spočívá výhodnost kondenzačního kotle ? Jak je možné, aby byla účinnost kondenzačních plynových kotlů vyšší než 100 .