Sluneční energie

Vzniká jadernými přeměnami v nitru. Díky moderním technologiím ji využíváme na ohřev vody, pro vytápění nebo na výrobu elektřiny. Informace o různých formách pasivního i aktivního využití sluneční energie. Několik informací o výhodách i nevýhodách sluneční energie a jejího využití v praxi.

Typickým případem je právě energie Slunce. Termojaderný reaktor v nitru naší hvězdy, který je zdrojem jeho obrovské energie , pracuje více než miliardy let a.

My se však budeme dále zabývat oblastí využití sluneční energii v malém měřítku na úrovni rodinného, případně bytového domu či malé firmy (provozovny), a to . Je určena pro výuku ekologie 2. Přeměna sluneční energie v energii elektrickou ve fotovoltaických slunečních článcích bude, dle mého názoru, v 21. Problematikou pasivního využití sluneční energie k vytápění, případně k chlazení budov se zabývá zvláštní obor, nazývaný solární architektura. Solární energii lze přímo využít k . Z energie uvolněné při termonukleárních reakcích v nitru Slunce dopadá na osvětlenou část zeměkoule každou sekundu. Už víc než miliardy let na obloze září Slunce a po celou tu dobu část vyzařované energie dopadá i na zemský povrch.

Téměř veškerá energie, kterou na Zemi máme, pochází ze slunečního záření. Na území ČR dopadne za rok asi milionkrát více sluneční energie , než je naše .

Jednou z možností využití sluneční energie pro výrobu elektřiny jsou fotovoltaické články, které přeměňují světelnou energii na elektrickou přímo. Sluneční energie je příčinou koloběhu . Využitím sluneční energie se lidé zabývají dlouho a současné technologie umožňují její poměrně efektivní získávání. Pro rodinné domy přitom lze uvažovat o . Elektrická energie získaná přímou přeměnou slunečního záření fotovoltaickými ( PV – photovoltaic) články je známa již z 19.

V současnosti je jednou z . Její využití nemá žádné negativní dopady na životní prostředí. Množství využitelné energie závisí . Používají jako své hlavní palivo sluneční energii. Jsou vysoce udržitelné a neutrální k . Slunce je v lidském měřítku nevyčerpatelným zdrojem energie.

Tato energie je ekologická, neničí životní prostředí a díky fotovoltaickým . Vyčerpání vodíku nastane až za několik miliard let obnovitelný zdroj. Tak zní často reklamní slogany firem . Využíváme veškeré možnosti, které dává sluneční energie k přeměně na teplo. Zároveň se zabýváme i využitím sluneční energie pro přeměnu na elektrickou . Význam a využití sluneční energie.

Při průchodu atmosférou je sluneční . Podstatou solárního konceptu domu je pasivní využívání sluneční energie – tedy vyhřívání obytných místností přímým slunečním zářením.

Letadlo Solar Impulse které využívá energii ze Slunce , má za sebou další úspěšný testovací let. Dvojice švýcarských pilotů nový prototyp vyzkoušela ve . Ze solárních panelů, které zpočátku využívali majitelé domů nejčastěji k . Dodáváme solární panely a sluneční kolektory. Navrhujeme a montujeme solární systémy. Nabízíme komplexní zabezpečení celého procesu získání a čerpání .