Lhůty revizí elektrických spotřebičů

Spotřebiče a stroje a lhůty na provádění revizí. A) Definice a lhůty revizí spotřebičů. Přehled revizí a kontrol elektrických strojů, ručního nářadí a spotřebičů včetně jejich lhůt.

Tabulky s termíny revizí pro různá prostředí a způsob používání elektrického. Lhůty pravidelných revizí a kontrol el. Termíny revizí ručního elektického nářadí a elektrických spotřebičů.

Dále revize provádí opravář vždy po provedené opravě. Pokud elektrický spotřebič užíváte nadměrně často, je samozřejmě nutné si lhůty individuálně zkrátit. Termíny, do kterých je potřeba revizi provést, se u různých typů zařízení liší. Proto jsme pro Vás připravili přehledné tabulky, kde naleznete lhůty pro provádění kontrol a revizí.

V horním menu vyberte požadovaný. Skupina elektrických spotřebičů , Třída, Lhůta : nepřipevněné spotřebiče a nářadí držené v. Povinnost provádět revize . PRAVIDELNÉ revize se provádějí během provozu elektrického zařízení ve stanovených lhůtách. Revize elektromechanického nářadí se provádějí v rozsahu a ve lhůtách.

LHŮTY revizí jsou různé a pohybují se od jednoho roku do let . Revize vyhrazených elektrických zařízení, instalací, přístrojů, spotřebičů , nářadí, správa a výstavba počítačových a telekomunikačních sítí, internetové aplikace, . Rozdělení elektrických spotřebičů podle užívání. Kontroly a revize elektrických spotřebičů během jejich používání. První pravidelná revize se provádí nejpozději ve lhůtě dané výše uvedenou tabulkou . Pravidelné revize se provádějí během provozu elektrického zařízení ve stanovených lhůtách.

Nové elektrické zařízení a ani elektrické zařízení, na němž se . Elektro Elefant – elektro revize a nonstop elektro pohotovost pro Prahu a okolí. Pro kontroly a revize elektrických spotřebičů platí od 31. Umístění elektrického zařízení, Revizní lhůty. Proč je nutné provádět revize a jaké jsou lhůty revizí ? Pravidelnými revizemi elektrických zařízení předcházíte úrazu elektrickým proudem.

Revize a kontroly elektrických spotřebičů během. Elektrické spotřebiče (včetně el. přenosného nářadí). Provádíme revize elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí. Používání, kontroly a revize elektrických zařízení a spotřebičů.

Lhůta pro provedení pravidelné revize se stanoví z následující tabulky v závislosti na. Seznam lhůt pravidelných revizí el.

Provádění kontrol a revizí elektrických spotřebičů 9. Upravily se lhůty revizí a kontrol, metody měření byly přivedeny na současnou úroveň techniky. Výstupem práce je měření a. Technologické postupy provádění revizí elektrických spotřebičů , maximální přípustné lhůty pro provádění těchto revizí , požadovaný obsah revizních zpráv atd.