Hašení elektrických zařízení

Hasicí přístroj je určen k hašení začínajícího požáru, tj. Jakým hasicím přístrojem co hasit. Pěnový HP vhodný nevhodný nesmí se použít!

Hořlavé kapaliny mísící se s vodou. Před započetím hašení musí být v ohroženém úseku vypnut elektrický proud. V domovních elektrických zařízeních se jednotlivé byty vypínají jističem před .

Nelze s ním hasit elektrická zařízení pod napětím. Má nejnižší účinnost, hasebním účinkem vody je především ochlazování (chladicí efekt). Jedná se o relativně velmi účinné hasivo, jehož velkou výhodou je elektrická nevodivost.

Proto je s ním možné hasit i elektrická zařízení pod . Pozor na požáry elektrických zařízení pod proudem, běžný člověk zásah 2voltů našich rozvodných sítích nemusí přežít! Hašení elektrických zařízení a vedení pod napětím do 4V vodou je postupem výjimečným, kdy s ohledem na situaci u zásahu nelze využít . Anotace: Bakalářská práce se zabývá možností hašení vodou elektrických zařízení pod napětím. V úvodu práce se věnuje rozdělení .

Tento metodický list upravuje postup jednotek při vzniku zvláštní situace, kdy lze k hašení elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 . Hasební prostředek, Hašení , Nelze hasit. Práškové hasicí přístroje jsou vhodné při hašení elektrických zařízení pod proudem, na hašení hořlavých plynů, benzínu, nafty, oleje, p Hašení požáru evných . Jsou vhodné na hašení pevných látek. Pro hašení většiny běžných materiálů jsou známé vodní hasicí přístroje zcela.

Princip hašení sněhovým (CO2) hasicím přístrojem, je založen na rychlém vyprázdnění obsahu. Upozornění „Nepoužívat k hašení elektrických zařízení pod napětím. U přístrojů, které požadavky normy splní se pak na štítku uvede informace . Přístroj není vhodný na hašení sypkých materiálů . Je nevhodný do prostoru, kde jsou přístroje . Archiv Podobné vhodný k hašení pevných látek – nevhodný k hašení hořlavých kapalin – nesmí se použít k hašení zařízení pod elektrickým proudem.

Práškový – je vhodný na téměř všechny druhy požárů, označuje se jako prášek univerzální. Nesmí se použít na hašení zařízení pod el. Je nutné si uvědomit, že hasící přístroje jsou zařízení, která jsou využívaná v mezních. Nehodí se ve většině případů k hašení elektrických zařízení.

Sněhové hasicí přístroje obsahují zkapalněný CO který se při použití mění na sněhové vločky. Vhodný: pro hašení požáru pevných látek např. Protože pěna vede elektrický prou nesmí být použit k hašení elektrických zařízení pod napětím.

Halonový přístroj je tlaková . Zařízení autonomní detekce a signalizace musí být umístěno v každém pokoji pro hosty,. CO– používají se k hašení elektrických zařízení pod napětím. Aerosolová hasiva jsou uznávána jako efektivní prostředky pro hašení požárů třídy.

Jak hasit : Zásah hasicím přístrojem při požáru je nutno provádět vždy po směru.