Chladivo

Hlavní oblasti použití chladiv. Chladivo cirkuluje v tepelném okruhu a odebírá tepelnou energii ve výparníku při nízké teplotě a předává teplo v kondenzátoru při teplotě vysoké. Linde Group je vedoucím dodavatelem chladiv na trhu chlazení, klimatizací a tepelných čerpadel již více než let. Druh chladiva ovlivňuje výběr komponent a chování chladicího okruhu. Chladivo je látka cirkulující v hermeticky uzavřeném chladicím okruhu.

Množstevní omezení chladiv vyjádřená v CO2_ekv.

EU mají zabezpečit skokové snižování emisí F-plynů, . Dodáváme širokou škálu běžně používaných chladících plynů. Nové chladivo pro klimatizace v automobilech nepředstavuje pro cestující závažné riziko, přestože je nebezpečnější než starší alternativa, . Pro potřeby chladící techniky a klimatiazce dodáváme níže uvedená chladiva. Manipulace s chladivy v oblasti servisu je regulována evropskými nařízeními . Zařízení s Rbude možné i . Zatím obecně platí: „Čím nižší GWP, tím vyšší hořlavost!

Ra další chladiva nejsou výjimkou.

Rmá klasifikaci hořlavosti A2L … “A2L” bude začleněna . R134a UV jednosložkové chladivo dodávané firmou Du Pont. Do tohoto chladiva je ve výrobě přidáváno specielní UV barvivo. Chaos a stres na trhu s chladivy – článek ze Zpravodaje SCHKT.

Tlaky – tabulka – chladiva R134a, R404a, R407C, R407F, R410A, R2 dále hořlavá R3 . Toto slovo se stalo v posledních letech strašákem chladicí techniky. Po sedmi letech platnosti zákona č. Díky nízké náplni a nízkému koeficientu. GWP, snižuje nová jednotka s chladivem Remise CO. Snahou těchto právních předpisů bylo omezení úniků fluorovaných chladiv do atmosféry, kde tyto plyny spolu s kysličníkem . Aby mohly klimatizace vůbec v režimech chlazení nebo topení pracovat, potřebují chladivo.

Chladivem je plyn, který v okruhu systému přenáší množství energie . Zjednodušený výtah z nové legislativy o chladivech. Legislativa kolem chladiv je celkem rozsáhlá a pro laika složitá. V posledních letech se chladiv týká nařízení . Pro vybraná chladiva Vám níže uvedená kalkulačka umožňuje vypočítat. Pro vybrané chladivo uveďte do kolonky „množství chladiva v kg“ množství, které se .

Toto chladivo sa sériovo sa vyrába asi od polovice 90. Evropská komise dnes nařídila Německu, aby do dvou měsíců přestalo používat zakázané chladivo do autoklimatizací, jinak zemi hrozí soudní . V tribotechnickej praxi sa občas stretávame s otázkou, ktorá záväzne súvisí s požiadavkou výberu, odporúčania mazív pre nové alternatívne chladivá. Plnohalogenované chlórfluorované uhľovodíky, predovšetkým chladivo R1 ktoré poškodzuje ozónovú vrstvu Zeme, sa v súčasnosti ešte používa pri oprave .