Účinnost rekuperace

Pokud je teplotní rozdíl značný, pak klesá účinnost kvalitní rekuperace až k hodnotám i níže. Nelze tedy celoročně počítat s průměrnou . JAK VYBRAT REKUPERAČNÍ JEDNOTKU – REKUPERÁTOR a ÚČINNOST. Tato účinnost je menší nežli u výměníků.

Jak se projeví účinnost rekuperace.

Homepage › FAQ Archiv Podobné Účinnost rekuperace nám definuje, kolik tepla můžeme převést z odpadního vzduchu do čerstvého vzduchu v rekuperačním výměníku. Standartní rekuperátory s . Teoreticky se pohybuje mezi . Při maximálním průtoku vzduchu účinnost klesá pod. Rekuperátory s křížovoprotiproudými.

Při plném výkonu rekuperační jednotky by nemělo dojít k poklesu její účinnosti. Specializujeme se v oboru vzduchotechnika a rekuperace na úpravy vnitřního prostředí staveb a technologií.

Jednotka ComfoAir Q už dnes překonává evropské energetické normy a dosahuje nejlepších hodnot: účinnost rekuperace tepla při minimální spotřebě . Pomocí této kalkulačky snadno získáte přehled o tom, jak pomocí rekuperační jednotky uspoříte při vytápění bytu nebo domu. Při největších mrazech je rekuperace schopna. Kvalitní rekuperační zařízení mají účinnost zpětného zisku tepla kolem v celém rozsahu otáček ventilátoru.

Definice je jednoduchá: rekuperace je zpětné získávání tepla z. V běžném rodinném domě připadají zhruba tři čtvrtiny spotřeby energie na vytápění. C a venku je nula, tak dovnitř mi jde zase 22? Malá účinnost rekuperace v RD. Záleží na tom, kolik tepla je rekuperační jednotka schopna převést z odpadního vzduchu do čerstvého. Přiváděný venkovní čerstvý vzduch prochází přes rekuperační výměník uvnitř.

Nabízíme rekuperaci pro nízkoenergetické a pasivní domy. Pojem rekuperace neboli zpětné získávání tepla označuje děj, při němž se vzduch přiváděný do nízkoenergetického a pasivního domu předehřívá teplým . Co vyjadřuje účinnost rekuperace , neboli účinnost zpětného získávání tepla? Udává, jaká část tepla z celkového množství tepla obsaženého v . Tento certifikát byl udělen, protože produkt splnil následující kritéria.

Přejít na Otázka 28: Existují možnosti použití větracích jednotek s rekuperací.

U této jednotky se dosahuje tepelné účinnosti. Garantujeme až účinnost rekuperace. Podstropní rekuperace VENUS vám zaručí odvod použitého vzduchu mimo. Vysoká účinnost lokální rekuperace prověřená praxí. Komfortní klimatizační jednotka.

Progresivní technologická řešení na . Bytové rekuperační jednotky jsou nejčastěji používané s rotačním regeneračním rekuperátorem, který je schopen zajistit až účinnost rekuperace tepla. Společnost Zehnder nabízí energeticky účinná řešení pro komfortní a zdravé vnitřní klima: Od designových radiátorů až. Důležitým pojmem je účinnost rekuperace vyjádřená v procentech. Nulovou účinnost rekuperace má otevřené okno.

Stoprocentní účinnost, při níž by se bez . Regenerační větrací jednotky bývají mylně označovány za rekuperační jednotky. Samotná účinnost regenerátoru je největší vždy na začátku periody, kdy je . ATREA: úspora, účinnost i snadné ovládání. Jednoduchá, účinná a relativně finančně dostupná zařízení totiž tyto a mnohé. VÝPOČET REKUPERÁTORU – ZZT REKUPERACÍ TEPELNÉ ENERGIE.

Zvýšení účinnosti rekuperace na tramvajové trati. Katedra elektroenergetiky a ekologie, Západočeská univerzita v Plzni.