Solární energie

Vzniká jadernými přeměnami v nitru. Pasivní využití – jedná se o principy tzv. Mezi základní principy solární architektury patří především vhodná . Několik informací o výhodách i nevýhodách sluneční energie a jejího využití v praxi.

Díky moderním technologiím ji využíváme na ohřev vody, pro vytápění nebo na výrobu elektřiny. Solární neboli sluneční energie patří k obnovitelným zdrojům energie, podobně jako biomasa, větrná nebo vodní energie. Solární energii lze přímo využít k . Sluneční neboli solární energie pochází ze slunce. Obsah: Tepelný tok ze Slunce na Zemi; Slunce; Využití sluneční energie – rozdělení; Intenzita slunečního záření na povrchu Země; Systém pro ohřev tekutin a . Ve srovnání s jinými zdroji elektrické energie má provoz fotovoltaického zařízení celou řadu ekologických i provozních.

Z energie uvolněné při termonukleárních reakcích v nitru Slunce dopadá na osvětlenou část zeměkoule každou sekundu. Fotovoltaika je ekologický způsob získávání energie a je jedním ze dvou základních způsobů využití sluneční energie. Jejím principem je přeměna solární.