Sluneční elektrárna referát

Její využití nemá žádné negativní dopady na životní prostředí. Množství využitelné energie závisí na . Sluneční paprsky dopadají na povrch Země přibližně 1kW na m2. Důležitým faktorem je sluneční intenzita. Intenzitu ovlivňuje nadmořská výška .

Vzniká jadernými přeměnami v nitru. Z čeho tuto energii vlastně získáváme? Slohovky, referáty a čtenářský deník pro studenty středních škol. Využití sluneční energie je buď přímé, nebo nepřímé.

Využívají nevyčerpatelný zdroj energie – sluneční . Slunce je také největším a nejtěžším objektem Sluneční. Projevy sluneční energie na Zemi. Mapa intenzity sluneční energie dopadající na Zemi.

Fotovoltaický ( sluneční , solární ) článek je v podstatě polovodičová dioda. Jeho základem je tenká křemíková destička s vodivostí typu P. Problematikou pasivního využití sluneční energie k vytápění, případně k chlazení budov se zabývá zvláštní obor, nazývaný solární architektura. Elektrárna slouží k výrobě elektrické energie. Klíčová slova: obnovitelné zdroje, solární energie, fotovoltaika,. SWOT analýza, ekologie solární energie, vyuţití v ČR, legislativa solární.

Tepelné elektrárny využívají páru k . Jednou z velmi dobrých a perspektivních možností získávání elektrické energie pro oblasti s intenzivním slunečním svitem jsou sluneční tepelné elektrárny. Větrná energie je formou sluneční energie a patří mezi obnovitelné zdroje energie. Lidé se snaží nahradit elektřinu získávanou s elektráren na energii ze slunce a také energii země ( vítr, voda ). Sluneční energie, která se dostává na Zemi každých minut by stačilo k tomu, aby uspolojila . Solární – sluneční elektrárna.

Průměrné množství slunečního záření v ČR. Co je to větrná elektrárna ? Princip činnosti větrných elektráren. Rozdělení větrných elektráren podle výkonu.

Typy elektráren-prezentace. V ČR jsou v provozu pouze dvě jaderné elektrárny – Temelín a Dukovany. Kategorie: Fyzika, astronomie (celke2referátů a seminárek). Pokud by se začala sluneční energie využívat ve větším měřítku, mohlo by . Způsoby ekologického získávání energie, druhy elektráren.

Příklady v České republice. Přeměna sluneční energie v energii elektrickou ve fotovoltaických slunečních článcích bude, dle mého názoru, v 21. Neustále rostoucí celosvětová potřeba elektrické energie jak v průmyslové,.

Teplo se v tepelných elektrárnách. Většina elektrické energie se vyrábí v elektrárnách. Hlavní typy elektráren v ČR : ❖ tepelné.

Dělení vodních elektráren podle systému zadržení vodní energie. Moderní technologie, využívající geotermální energie, větrná energie, sluneční energie a. Referáty -seminárky: Obnovitelné zdroje energie. Je tomu již téměř let, co došlo k masivnímu rozvoji solární.