Sítě těles

Tematická oblast: Výpočet povrchů a objemů těles. Název vzdělávacího materiálu: Sítě hranatých těles. Materiál byl zpracován v rámci projektu Systémová podpora trvalého profesního rozvoje (CPD) pedagogických pracovníků propojením pedagogické fakulty se . Anotace: Prezentace je určena žákům 5. Na obrázku je nakreslena síť krychle – obrazec, do kterého můžeme krychli obléknout.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola , Znojmo, Václavské nám.

Mongeově promítání, přičemž volíme vhodně polohu těles . Síť kryche – Geogebra Geogebra 2. Sítě těles – procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příkladů. Síť kvádru – zde, Geogebra Geogebra 2. Síť trojbokého hranolu – Geogebra. Zajímavá aplikace pro podporu výuky matematiky je nyní nabízena zdarma (oproti běžné ceně Euro).

Těleso D má délky všech hran mm. Osm stěn tělesa E jsou čtverce o straně mm a .

Po té žáci samostatně pracují s geogebrou a mají vytvořit různé varianty sítí známých těles . Kvádr je prostorové těleso. Povrch kvádru je tvořen třemi páry obdélníků, kdy dvojice tvoří vždy protější stěny. Jednotlivé stěny se v sítí misí vzájemně dotýkat a. Ve slovní úloze spočítáme povrch kvádr s použitím sítě. Matematika, Geometrie, Objem a povrch. Re: Sítě geometrických těles (papírové modely).

Jinak na tvorbu papirovych modelu z 3D dat slouzi programek Pepakura . Materiály se vztahují k průmětům hranatého tělesa v obecné i speciální poloze. D– Obsah čtverce (vyvození vzorce). D– Obsah obdélníku (vyvození vzorce). Klíčové pojmy: síť krychle a kvádru, povrch krychle a kvádru. Síť tělesa lze využít při modelování těles , např.

Modely sítě lze upravit způsoby, které nejsou pro 3D tělesa nebo povrchy k dispozici. Například lze použít vyostření, rozdělení a větší úrovně vyhlazení. Zjednodušeně se dá říci, že obrazce jsou rovinné útvary a tělesa prostorové.

Pokus se narýsovat síť kvádru, popřípadě i jiných těles , vystřihni a zkus si dané.

Jehlan je těleso , které má jednu podstavu tvaru n-úhelníku. Podle počtu vrcholů n-úhelníku má jehlan. ZŠ je určena tato geometrická tabule, která doplňuje řadu matematických nástěnných tabulí a zaměřuje se na tělesa – krychli a kvádr.

Název: VY_32_INOVACE_MA_09_ geometrie _19. A Jak jsme tvořili sítě těles. Dotyk hráče s cizími tělesy povolená herní činnost – hráč se při hře dotkne části sítě vně hřiště, upínacího zařízení, sloupků, jiných předmětů i osob mimo herní . Z vystřižené sítě můžeme složit model tělesa.

Jistě si vzpomínáte, jak jste sestrojovali např. Konstrukce jehlanu a jeho sítě. Na závěr si každý účastník zaznamená do srovnávací tabulky (viz příloha), kde se může s tělesy setkat, jak vypadají sítě těles , jaký útvar tvoří podstavu těles, . Kružnice v obecné rovině, řez kulové plochy. Tečné roviny válce, kulové plochy, kužele.

K prohlížení potřebujete VRML plug-in pro MSIE, spolehlivě funguje Cortona Viewer. Ve VRML scéně můžete manipulovat .