Rekuperace tepla

Rekuperace řeší dilema mezi přívodem . Systém řízeného (nuceného) větrání s rekuperací tepla se tak skládá ze dvou základních částí: rekuperační jednotky a vzduchotechnického . Vyberte si ze systémů rekuperace tepla pro rodinné domy. Základem každého systému řízeného větrání s rekuperací tepla jsou větrací rekuperační jednotky. Srdcem každé větrací jednotky jsou pak výměníky tepla .

Dále byla řešena varianta nuceného větrání s rekuperací tepla deskovým výměníkem. Pro tuto variantu se předpokládá osazení těsných oken a . Výhodou rekuperace je zásadní snížení spotřeby energie . Abyste v programu Nová zelená úsporám dosáhli na nejvyšší možnou dotaci, budete zřejmě do svého domu muset instalovat také větrání s rekuperací tepla. Rozvody rekuperace v rodinném . Kde prochází starými okny chladný průvan a rekuperace tepla neušetří prakticky nic.

Tato technologie odvede ven odpadní plyny, ale zároveň udrží uvnitř většinu jejich tepla. Důležité je využití ve vzduchotechnických systémech, které .

Jistě již každý ví, že tepelně izolované domy bez větrání nelze obývat bez společnosti pachu, vlhka, plísní, hub, radonu. Romantiku, jakou známe z obydlí našich předků, nezadržitelně vytlačuje touha po pohodlí a potřeba . Větrací jednotka s rekuperací tepla , rekuperace tepla , řízené větrání, systém řízeného větrání nebo jen rekuperační jednotka – to vše jsou správná hesla, pokud . Vzduch odváděný z místností jako jsou šatny, WC, koupelny a kuchyně předává teplo vzduchu, . Přiváděný venkovní, čerstvý vzduch prochází přes tepelný výměník uvnitř rekuperační jednotky, z druhé strany. Systém větrání s rekuperací tepla slouží k zajištění optimální výměny vzduchu v objektu a zároveň minimalizaci tepelných ztrát při větrání. Výpočet potřeby primární energie zdroje a ventilátoru systému rekuperace tepla v porovnání se systémem nuceného větrání. Systém rekuperace od EKIM MORAVIA – dodáváme energeticky úsporné rekuperátory AERIS s účinností zpětného zisku tepelné energie až.

REKUPERACE TEPLA Z ODPADNÍHO VZDUCHU. Větrání – viz kapitola tohoto textu. Velmi efektivním a komfortním řešením je instalovat systém nuceného . Výměník v rekuperační jednotce odebírá z odváděného vzduchu (nebo vody) teplo a předává jej . Zpětné využití tepla odváděného z budovy.

Dnešní technologie rekuperace umožňují v rekuperátorech nebo centrálních ventilačních jednotkách s rekuperací předat část tepla odpadního vzduchu . Možná, že budete až překvapeni o jak . Vytápění, chlazení, rekuperace tepla – to vše díky vysoce výkonným zařízením od Hovalu, která vám umožní dosáhnout až úspor.

Jak si vybrat rekuperační jednotku? Jedním z hlavních kritérií při návrhu moder. Zvyšování cen energie vede k hledání dalších možností úspor.

K zajímavým cestám může za určitých okolností patřit tzv. Níže se spolu pojďme podívat na výhody tzv. Jak rekuperace tepla decentralizovaným systémem .