Cislo elektromeru

Jakým způsobem mohu provést samoodečet elektroměru? K provedení odečtu je nezbytné znát číslo elektroměru , který měří spotřebu Vašeho odběrného místa. Jak správně odečtu stav elektroměru? Z elektroměru se odečítají pouze celá čísla bez desetinných míst.

Elektroměr po vteřinách přepíná zobrazení Vysokého tarifu (T1) a Nízkého tarifu (T2).

Další údaj, který nejvíce zákazníci potřebují, je výrobní číslo. Naleznete jej nejčastěji vedle písmena N nebo Nr. Kromě statických elekroměrů. Jde o výrobní a evidenční číslo elektroměru.

Najdete jej na vyúčtování nebo na štítku elektroměru. Pěti až devítimístné číslo , které je uvedené buď přímo na elektroměru nebo jej lze najít i na faktuře za elektřinu. Toto číslo je třeba znát například při na.

Kód elektroměru EAN (European Article Number) slouží k identifikaci. Oba elektroměry se od sebe navzájem trochu liší, odečet elektroměru proto. Evidenční číslo (1) naleznete na štítku elektroměru , většinou v pravé dolní části . Výrobní číslo je pěti- až devítimístné číslo , navíc na štítku elektroměru může být uvozeno . Tak to potom možná zajít si tam osobně a nějak to vyřešit tam… jinak ve faktuře je uvedené i číslo elektroměru , ale jestli to můžou vyhledat . Elektroměr je měřicí přístroj, který měří množství odebrané elektrické energie. Pro nahlášení naměřených hodnot je potřeba znát výrobní číslo elektroměru.

Pri vyplňovaní uveďte celé číslo elektromera alebo číslo odberného miesta z faktúry. Umožníte tak bezproblémovú identifikáciu odpočtu. Dalším číselným údajem, který musí souhlasit s fakturou, je evidenční číslo elektroměru.

To se zpravidla nachází pod výrobním číslem. Každý instalovaný elektroměr je úředně ověřen, aby bylo zaručeno, že měří správně. Povinnost ověření elektroměru vyplývá ze zákona č. V případě jednotarifního elektroměru vyplňte pouze kolonku „Vysoký tarif“ a kolonku „Nízký tarif“.

Zde najdete vaše zákaznické číslo, které slouží k vaší identifikaci při. Zde je uvedeno číslo elektroměru , jeho stav na začátku a na konci .

Na původním starém s kolečkem bylo číslo odečitatelné, z. TLAČIDLÁ ROLOVANIA DISPLEJA. Ak dióda blikáy znamená toyže na odbernom mieste. Návod k obsluze čtyřkvadrantního elektroměru. DB DCslouží pro měření energie a výkonu až.

Specifikace odběrného místa – PLYN: Číslo elektroměru. Máme elektrické kurenie kurime od 27. Stavy elektroměru jsou informativní a nemusí být zahrnuty ve vyúčtování dodávky.

G–H žadatel doplní číslo elektroměru.